Zadzwoń

Prawa autorskie

Stona internetowa została stworzona na zlecenie. Właściciel strony posiada pełne i niezbywalne prawa do strony interentowej, jej tekstów, układu graficznego, zastosowanych sktyptów.

Ikony wykorzystane na tej stronie są typu open source i dostępne pod adresem:

https://fonts.google.com/

Zdjęcia wykorzystane na tej stronie są ogólnodostępne z darmowych źródeł. Nastepnie przerobiona w celach estetycznych i doboru kolorów.

Do stworzenia został użyty framework "W3.CSS" dostepny n a stronie:

https://www.w3schools.com/w3css/defaulT.asp

Teksty napisane należą do wlaściciela (zleceniodawcy) tej strony internetowej.


Dojeżdzamy do klientów Działamy na terenie

lokalizacja
Wrocław Północ
lokalizacja
Wrocław Południe
lokalizacja
Wrocław Zachód
lokalizacja
Miasta