Skip to content
O Nas

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://zgubioneklucze.pl/ Numer kontaktowy operatora:

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie drogą mailową Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach: Obsługa zapytań poprzez email Realizacja zamówionych usług Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: Poprzez dobrowolnie podanie danych drogą mailową lub telefoniczną.

Ta strona nie wykorzystuje plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora Ta strona posiada certyfikat SSL. Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Aktualnie ta strona nie posiada formularzy lub pól do przekazywania danych.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, firmy obsługująca mailingi, firmy obsługująca komunikaty SMS, firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego, kurierzy, ubezpieczyciele, kancelarie prawne i windykatorzy, banki, operatorzy płatności, organy publiczne. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi usługi. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

KONTAKT Z NAMI

Potrzebujesz pilnej pomocy związanej z awaryjnym otwarciem sejfu, kasy pancernej, skarbca czy bankomatu?

Skontaktuj się z nami, a my na pewno pomożemy - dojeżdżamy na terenie całego kraju.

PRODUCENCI ZAMKÓW

PRODUCENCI DRZWI